Centrum pro rodinu
Šumperk

731402395
cprsumperk@ado.cz

MENU

„Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.“

Protože se blíží svátek Všech zemřelých, kdy v soukromí či na hřbitově myslíme na naše zemřelé, můžete si oprášit Dušičkové putování, které jsme pro vás připravili v roce 2020. Putovali jsme společně  po místech v našem okolí, kde odpočívají zemřelí našeho města. 

 

 

K dispozici máte seznam 15 takových míst s krátkou informací, ke kterým jsme připojili jak drobné úkoly, otázky a náměty na modlitby, tak i odkaz na místo na mapě. Všechny, kdo nám pošlou na adresu centra odpovědi na otázky a připojí fotografie z "místa činu" (kdo nemá možnost fotit, zdokumentuje podle své fantazie:-), čeká zasloužená odměna. Samozřejmě bude nachystaná i cena pro absolutního vítěze, který navštíví místa všechna, ta zdokumentuje a odpoví správně na všechny otázky. 

Dušičkové putování začíná 1. 11. 2020   a končí koncem listopadu!!! 

 

Místa, kde odpočívají v pokoji zemřelí našeho města …

1.   Šumperský hřbitov, Zábřežská 72

Informace:

Hřbitov byl vystavěn v roce 1886 na velkém pozemku za městem při silnici na Zábřeh jako nový městský hřbitov, a to náhradou za pohřebiště u kostela svaté Barbory poblíž města fungující od roku 1606. 

Poloha na mapě:

https://mapy.cz/zakladni?x=16.9569231&y=49.9525437&z=17&source=base&id=2090879

Úkol č. 1:

·        Najděte hrob kněží, který opravovali dokonce naši šumperští farníci. Nachází se od hlavního kříže v uličce vpravo (bráno od hlavního vchodu). Otázka: Jací kněží zde byli pohřbeni (stačí jména tří)?

·        Zapalte u hrobu svíčku a pomodlete se litanii za kněze (v příloze). Je dlouhá, proto pokud jste s dětmi, stačí třeba jen nějaká její část.

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

·        Vzpomeňte si na kněze, který pro vás (vaši rodinu) nejvíce udělal a řekněte mu to, napište, zavolejte nebo ho v lepších časech pozvěte na oběd…

Úkol č. 2

·        Už doma vyrobte nějakou suchou vazbu či připravte kytičku a ve vrchní části hřbitova ji položte na nějaký opuštěný hrob, o který se nikdo nestará. Je jich tu spousta. Pomodlete se u něho modlitbu za všechny zemřelé a zapalte u něj svíčku.

Součástí tohoto úkolu je společné foto i se sušenou vazbou.

·        Projděte si tuto část a s dětmi hledejte další opuštěné hroby a zapalte u některých z nich rovněž svíčku.

2.     Hřbitov u farního kostela, Kostelní náměstí Šumperk

Informace:

Nejstarší hřbitov v Šumperku lze předpokládat u farního kostela sv. Jana Křtitele, který vznikl ve 2. polovině 13. století. Toto pohřebiště bylo užíváno do roku 1784. Pohřbívalo se i uvnitř kostela, kde je doložena existence staré a od roku 1707 nové krypty.  Hřbitov byl zrušen v roce 1805.

Poloha na mapě:

https://mapy.cz/turisticka?x=16.9701694&y=49.9644211&z=18&source=base&id=2072224

Úkol:

 

1.     V otevřeném kostele si na chvíli sedněte a pomodlete se desátek růžence „Který byl za nás ukřižován“ a vzpomeňte na všechny lidi, popř. na vaše blízké, známé osobnosti či světce, kteří umřeli ve velkých bolestech. Napiš jméno alespoň jednoho světce.

2.     Na stolíku mezi lavicemi najdete v krabičce nějakou motivační dobrůtku či obrázek pro vaše děti. Prosíme, aby si každé dítko vzalo jen jednu, aby zbylo na ostatníJ.

Součástí tohoto úkolu je společné foto před kostelemJ.

3.     Hřbitov u kostela Zvěstování Panny Marie, Kladská ulice

Informace:

Nejstarší část kostela Zvěstování Panny Marie pochází z gotické doby, z první třetiny 14. století, kdy byl postaven při dominikánském klášteře, který vznikl se založením města v 70. letech 13. století. Pod podlahou presbyteria je krypta řádových bratří tvořená dvěma valeně zaklenutými prostorami. Pod podlahou kostela bylo na různých místech odkryto několik dalších hrobek, v nichž byli pohřbeni šumperští občané. Roku 1553, kdy ve městě převládali protestanti, byli dominikáni z města vyhnáni a kostel začal sloužit luteránům. Přestup většiny obyvatel Šumperka na luteránskou víru vyvolal v 16. století potřebu jejich samostatného hřbitova. Ten se nejprve nacházel krátce právě u klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, v jehož prostorách se pohřbívalo od doby svého vzniku ve 13. stol.

Místo na mapě:

https://mapy.cz/turisticka?x=16.9727140&y=49.9652548&z=19&source=base&id=1722294

Úkoly

1.     pro dospělé:

Napište, jaké protestantské církve znáte.

2.     pro děti (a dospělé):

·        Spočítejte, kolik vstupů (dveří), ke kterým můžete dojít, má celý bývalý dominikánský klášter, jehož je kostel součástí. Otázka: Co se v současnosti nachází v areálu bývalého dominikánského kláštera?

·        Společně se vyfoťte na kterémkoliv místě.

·        Pomodlete se modlitbu za jednotu křesťanů.(Naleznete v příloze)

4.     Hřbitov v dnešních Jiráskových sadech

Informace:

V roce 1606 byl v Šumperku zřízen nový hřbitov v polích naproti staré městské bráně v místě dnešních Jiráskových sadů.  Na tomto hřbitově byli pochováváni katolíci z šumperského předměstí, Temenice a Křemačova, a po zrušení hřbitova u farního kostela sv. Jana Křtitele i obyvatele vnitřního města. Tento jediný hřbitov byl poté několikrát rozšiřován.

V roce 1753 byla prolomena severovýchodní zeď hřbitova a do ní vestavěn kostel sv. Barbory.  Po mnohých intervencích měšťanů bylo v r. 1790 povoleno kostel sv. Barbory zachovat jako pohřební kapli. Od roku 1784 se nesmělo pohřbívat na farním hřbitově, a proto hřbitov kolem kostela sv. Barbory byl rozšířen. Pohřbívalo se zde až do roku 1886, kdy byl hřbitov zrušen z hygienických důvodů. Náhrobky byly postupně převezeny na nový dnešní hřbitov Patnáct náhrobků bylo umístěno na průčelí kostela. Okolí kostela bylo přeměněno na městský park, který byl nejprve přejmenován na Schillerův park a po roce 1945 na Jiráskovy sady. V roce 1923 byly na západní stěně kostela umístěny pamětní desky ze švédské žuly se jmény 274 vojáků padlých během 1. světové války. Po roce 1945 byly desky odstraněny a patrně zničeny.

Místo na mapě

https://mapy.cz/zakladni?x=16.9755185&y=49.9679576&z=19&source=base&id=1892248

Úkoly:

·        Tento úkol najdete u kříže před kaplí sv. BarboryJ . Prosím, vraťte ho potom opět na místo.

Součástí úkolu je společné foto.

5.     Místa věčného odpočinku šumperských „evangelíků“

Informace:

Když v roce 1606 vznikl v Šumperku hřbitov v Jiráskových sadech, evangelíci si zde postavili své pohřebiště. (Evangelík v té době = příslušník luterskýchkalvínských (reformovaných) a metodistickýchcírkví, ne člen Českobratrské církve evangelické, která vznikla v roce 1918)    

V roce 1624 jim zde bylo pohřbívání zakázáno a asi na pět let jim byl vykázán k věčnému odpočinku malý prostor za městskými hradbami poblíž dnešní ulice Lužickosrbské. Na hřbitově v Jiráskových sadech si mohli vybudovat své oddělené pohřebiště až v  polovině 19. Století. 1886 byl otevřen dnešní městský komunální hřbitov, na němž byli ukládání   všichni obyvatelé Šumperka bez ohledu na náboženské vyznání.

Místo na mapě:

https://mapy.cz/turisticka?x=16.9698650&y=49.9661724&z=19&source=stre&id=131417

Úkoly:

·        Předpokládejme, že udávané místo za městskými hradbami může být v místě odbočky z Lužickosrbské na ulici Polskou. Sice trochu dál, ale to nevadíJ, se nachází známá kavárna Pikola, která momentálně funguje jako výdejové okénko. Podpořte tento podnik, a něco si zde společně kupteJ .

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

·        Pomodlete se společně za zde pohřbené libovolnou modlitbu k Panně Marii.

6.     Temenický hřbitov, Anglická ulice

Informace:

Vesnice Temenice se stala součástí Šumperka až v roce 1950. Samotný hřbitov byl v Temenici založen ke konci 19. století a rozšířen v roce 1934. Uvádí se, že do počátku 21. století zde bylo pohřbeno téměř deset tisíc obyvatel Šumperka a Temenice. Nachází se zde hroby s nápisy českými i německými a rovněž se zde nachází několik „luxusních“ hrobek a středový kříž z konce 19. století.

Poloha na mapě:

https://mapy.cz/turisticka?x=16.9640900&y=49.9737493&z=18&source=base&id=2090862

Úkoly:

·        Náročnou opravou za téměř půl milionu korun prochází hrobka šumperského stavitele Antona Schwestky. Najděte tuto hrobku na temenickém hřbitově a napište, jakou sochou je vyzdobena a co tato socha drží v ruce.

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

·        Najděte alespoň jeden hrob dítěte a pomodlete se u něj modlitbu za všechny děti i lidi, co odešli příliš brzo, libovolnou modlitbu. Zapalte na hrobě společně svíčku.

7.     Hrobníkův kříž

Informace:

Na území města se v minulosti nacházela další pohřebiště. Sebevrazi a nekřtěňátka byli patrně původně pohřbíváni za dnešním městským hřbitovem, na rozhraní katastru Šumperka a Bludova - poblíž tzv. „Hrobníkova kříže“. Toto místo najdete na známé cestě k Bludovečku (výchozí ulice Bludovská). Jedná se o druhý kříž po levé straně (po cestě tam). Je opatřen i informační tabulkou.

Později měli tito mrtví vyčleněno místo u hřbitova (myšleno u hřbitova v Jiráskových sadech) přibližně u křižovatky ulic Kozinova a Terezínská.

Poloha na mapě:

https://mapy.cz/turisticka?x=16.9586725&y=49.9550405&z=15&source=base&id=2322345

Úkoly:

·        Po cestě natrhejte kytičku z přírodnin nebo doma vytvořte něco vhodného (např. srdíčko z šípků či brusinek aj.), a položte dárek ke kříži.

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

·        Pokud znáte někoho, kdo sám ukončil svůj život, nebo nějaké miminko, které umřelo ještě než bylo pokřtěno, pomodlete se na ně libovolnou modlitbu.

·        V nějaký jiný den najděte místo, kde se křižuje ulice Terezínská a Kozinova (zřejmě v místech bývalé sauny) a svou modlitbu vykonejte znovu i zde.

8.     Společné hroby obětí moru

Informace:

Místa společných hrobů, do nichž byly ukládány oběti morových epidemií, jež několikrát Šumperk postihly, jsou neznámá. Víme pouze o společném hrobě z období moru, který zasáhl město v letech 1714-1715. To se nachází zhruba na kraji křižovatky ulic Husitská a Kozinova.

Poloha na mapě:

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.9758832&y=49.9678006&z=18&rc=9nOZIxXNsEMyMr&rs=stre&rs=stre&ri=131389&ri=131389&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1

Úkoly

·        Morová epidemie si vyžádala mnoho obětí. I dnes prožíváme epidemii, která má mnoho obětí. Pomodlete se společně modlitbu papeže Františka v období pandemie (nebo alespoň část). Modlitbu naleznete v příloze mailu.

·        Spočítejte, kolik má nedaleký kostel svaté Barbory oken.

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

9.     Šibeniční vrch

Informace:

Zbytky těl odsouzenců, kteří propadli hrdlu, byly zahrabávány na tzv. „Šibeničním vrchu“, což je prostor za Domovem důchodců (a dá se říct i za bývalou Sanatorkou). Na mapě má i své značení s názvem „Šibeniční vrch“.

Poloha na mapě:

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9767221&y=49.9796001&z=16&rc=9nOD5xXRijgfPe9k&rs=area&rs=stre&ri=113542&ri=131448&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9nOqBxXRUM47f-4

Úkoly:

·        Udělejte si příjemnou procházku do lokality bývalé Sanatorky. Podle mapy dojděte k místu, kde se přibližně nacházel Šibeniční vrch. Najděte zde něco, co si domů donesete jako připomínku tohoto tajemného místa a vyfoťte to.

·        Pomodlete se za všechny odsouzené, vrahy či zločince libovolnou modlitbu. 

10.     Oběti čarodějnických procesů, Reissova ulice

Informace:

Město Šumperk nevalně proslulo tzv. Čarodějnickými procesy. Prach spálených těl 23 nevinných šumperských oběti čarodějnických procesů, které byly popraveny v letech 1682-1692, splynul se zemí v prostoru jezírka u bývalého sanatoria na Reissově ulici, kde se exekuce prováděly. Na místě byl postaven pomník, který je součástí Čarodejnické cyklotrasy jako VIII. zastavení.

Odkaz na mapě:

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.9775536&y=49.9802004&z=18&rc=9nO51xXRN5&rs=base&rs=&ri=1838996&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

·        Otázka:  Jaký  byl název knihy, která pojednávala o těchto hrůzných procesech a jak se jmenoval její autor?

·        Pomodlete se u pomníčku za nevinné oběti jakéhokoliv násilí, šikany, pohrdání, nenávisti libovolnou modlitbu a zapalte u něj svíčku. Součástí tohoto úkolu je společné foto.

11.       Hromadný hrob na Bratrušovské střelnici

Informace:

Na tomto místě popravili nacisté střelou do týla šestnáct mužů - odbojářů. Stalo se tak ke konci 2. světové války, dne 31. března 1945. V lednu roku 1946 byla jejich těla exhumována. Popravu lidí ve věku 21 až 43 let řídil – a místo jejího konání určil - Wilhelm Prellberg, velitel šumperského gestapa. Tradiční ranou do týla je popravili gestapáci Hufer a Tilg a hned poté byl hrob zasypán a zamaskován. O popravených se dlouho nic nevědělo, vše přiznal až Wilhelm Prellberg, který byl objeven v liberecké věznici. V roce 1965 byl na počest zemřelých poblíž silnice postaven památník obětem 2. světové války.
Pamětní deska byla na místě hromadného hrobu odhalena v květnu 2013 a je od místa památníku obětem vzdálena 500 m.

Poloha na mapě: https://mapy.cz/zemepisna?x=16.9653541&y=49.9925664&z=16&source=base&id=1892812

Úkoly:

·         Vyfoťte se společně na lavečce, která je součástí tohoto místa.

·         Otázka: Co je napsáno na pamětní desce?

·         Pomodlete se za všechny oběti války desátek „Který byl za nás bičován“.

12.       Pamětní deska Jana Zajíce, Gen. Krátkého 950/1 Šumperk

Informace:

Pamětní deska připomíná oběť normalizace, Jana Zajíce, který se 25. 2. 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci a normalizaci.
Deska byla odhalena na průčelí budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk( vpravo od vchodu) 25. 2. 1991. Jejím autorem je akademický sochař Olbram Zoubek.

Odkaz na mapě:

https://mapy.cz/zakladni?x=16.9770273&y=49.9698130&z=18&source=addr&id=10404897

Úkoly:

·        Otázka: Co je napsáno na pamětní desce?

·        Pomodli se za oběti komunismu modlitbu „Svatý Michaeli“

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

13.  Židovský hřbitov, Zábřežská 76 Šumperk

Informace:

Šumperští židé měli v dávné minulosti (v 16. století) svůj hřbitov pravděpodobně na hranicích katastrálního území Šumperka a Bludova. O vytvoření nového pohřebiště začali uvažovat počátkem 20. století a záměr se jim v roce 1910 zdařil. Svému účelu sloužil do roku 1942. Dnes je toto pohřebiště chráněnou kulturní památkou, bohužel nepřístupnou veřejnosti. Hlavní dominantou je vstupní budova s bránou a průjezdem, jejíž střecha pochází z roku 1932, kdy šumperský stavitel Johann Topitsch provedl nové zastřešení.
Na ploše 2200 m² naleznete 36 židovských náhrobků, z nichž některé jsou inspirovány secesí, jiné obsahují jednoduché moderní nápisy.

Odkaz na mapě

https://mapy.cz/turisticka?x=16.9537279&y=49.9495266&z=16&q=%20%C5%BEidovsk%C3%BD%20h%C5%99bitov

Úkoly:

·        Pokuste se šikovně zaparkovat u tohoto objektu a kupte si u pána, co zde prodává zeleninu a ovoce, něco na svačinkuJ(pokud tu bude).

·        Pomodlete se za oběti holocaustu

·        Pusťte si doma židovskou píseň Hava nagila , která se zpívá na oslavách či svatbách (nebo nějakou jinou radostnou) a s dětmi (nebo samiJ) si u ní zatančete.

Otázka: Co znamená Hava nagila?

Součástí tohoto úkolu je společné foto.

Kontakt

Centrum pro rodinu Šumperk

Adresa: M. R.Štefánika 26, 787 01 Šumperk

Telefon: 731 402 395

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprsumperk@ado.cz