Centrum pro rodinu
Šumperk

731402395
cprsumperk@ado.cz

MENU

„Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.“

Kronika akcí

V rámci tradišní Nocikostelů 2015 je připraven pro školmní děti program "Dopoledne kostelů aneb Cesta za dobrodružstvím kostelem sv. Jana Křtitele". "Cesta" by vedla po kostele Sv. Jana Křtitele v Šumperku, a to rovněž 29. května, jen dopoledne. Program by trval cca jednu vyučovací hodinu a začínal by vždy v celou hodinu (8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00). V danou hodinu by se v kostele pohybovala vždy  jen jedna třída. Děti by dostaly (po jednom či  po dvojicích) pracovní listy odpovídající jejich věku (MŠ,  1. stupeň, 2. stupeň, střední škola) a v kostele by hledaly odpovědi na zadané otázky. Také by některé odpovědi musely hledat  na netradičních místech v kostele (oratoř, kúr, nižší část věže, kazatelna). Pokud máte o program zájem, můžete si program zarezervovat telefonicky na tel. 731 402 395. 

Výlety pro celou rodinu

Během prázdnin chcem rodinám nabídnouot příležitost k společnému prožití hezkých prázdninových dnů. Programy se budou konat dle aktuální situace, počasí a zájmu. Proto se vždy informujte na tel 731 402 395, kde potvrdíte i svou účast.

První výlet se uskuteční v pátek 3. 7. Jedná se o pěší výlet Šumperk - konec Bludovské ulice - Bludoveček – Bludovská Svatá Trojice – Bludov (6 km). Zpět autobusem, popř. vlakem či vlastním odvozem. Ttrasa je vhodná pro kočáry a malé děti. Sraz na Bludovské ulici v 9.30. 

 Duchovní obnova pro maminky a ty ženy, které jsou dopoledne doma – Téma: Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy; v pátek 19. 6. 2015 od 9.00 do 12.00 na farním středisku. Součástí programu bude i společná adorace v kapli, možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí zajištěno po předběžné domluvě – 15 Kč/hod/dítě.

tden pro rodinu pro web

tden pro rodinu pro web

tden pro rodinu pro web

Šumperk:

Modlitby matek - 1x 14 dní na farním středisku od 17:00 - kontakt Lenka Špatná (731 402 395)

Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené - vždy  jednou za 14 dní v pondělí vždy u jedné z maminek. V případě zájmu zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program.

Šumperk

Úterý - programy pro děti 0 - 6 let a rodiče motivované knihou (9.00 - 11.00) v Čítárně

Středa- program Sedmikrásek pro rodiče na RD a rodiče (9.30 - 11:30) na farním středisku

Sobota - 1x do měsíce - Dopoledne pro děti od 4 do 8 let s pohádkou a tvořením  od 9.30 do 12.00

Neděle před devátou mší svatou - Malá Schola

Programy tvořivého, pastoračního či poznávacího charateru, prázdninová nabídka -  programy o všech prázdninách během roku; kontakt: Lenka Špatná (731 402 395)

Bludov

Farníček - každé pondělí od 16.00 na faře (setkávání rodičů a dětí do 6 let); kontakt Marie Johnová (776 580 228)

Malá schola- zkoušky v sobotu a v neděli přede mší

Rapotín

Program Sedmikrásek - pro maminky s dětmi každý pátek od 10.00 na faře; kontakt Kateřina Stenclová (777614113)

Nový Malín

Víkendové a prázdninové programy pro děti (manželé Valentovi)

Velké Losiny

Společenství matek ( i s dětmii) - kontaktní osoba : MARTA HRADILOVÁ (731621224)

Ruda nad Moravou

Schola pro mladé (příležitostně dle potřeby), Ovečky (schola pro nejmenší) - setkání v neděli po mši (vedoucí Lenka 

Nezbedová (605 593 950)

Modlitby matek

V Rudě se k modlitbám za děti schází dvě skupinky maminek - jedna vždy sudý týden  ve čtvrtek dopoledne,

druhá skupinka v úterý po mši sv. na faře.

Kontakt

Centrum pro rodinu Šumperk

Adresa: M. R.Štefánika 26, 787 01 Šumperk

Telefon: 731 402 395

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

2021 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprsumperk@ado.cz